Feil vi gjør på jobben

Feil nummer 1: For få ansatte ser på seg selv som en drivkraft for kulturen i bedriften. Det er lett å tenke at kultur er noe ledelsen eller HR-avdelingen har ansvar for, men kultur er noe vi alle skaper med måten vi er på, hver dag. Dyktige ansatte har et bevisst forhold til hva de selv gjør daglig for å være en kultur-drivkraft.

Feil nummer 2: Vi er ikke bevisst på hvilken energi vi sprer til de rundt oss. Vår egen sinnsstemning påvirker andre og vi har alle et ansvar for å spre god sinnsstemning. Gode ansatte har et bevisst forhold til hvilken energi de sender ut hver dag. Er du leder, er dette enda viktigere.

Feil nummer 3: Vi skriver for mange e-poster. E-post en dårlig kommunikasjonsform. Den er en-veis, tonefall og kroppsspråk mangler, og det er vanskelig å vite hvordan mottageren oppfatter den. Skal vi kommunisere godt møtes vi helst ansikt, om ikke forsøker vi skype/video, deretter en telefon. Siste utvei er e-post. Her er en oppgave: I neste uke, se om du kan redusere antall e-poster med 25 %. Kanskje du får fram poengene bedre!