Ingen mulighet eller stor mulighet?

To skoselgere ble sendt til Sahara for å undersøke markedet. «Bomtur!» sa den ene, «for ingen bruker sko her». «Gigantisk marked»! sa den andre, «for ingen bruker sko her». Den ene så problemet, den andre hadde troen og så muligheten. Eide vi skofabrikken hadde vi åpenbart ønsket å ha selgere av sistnevnte type. Og hva skjer nå?  Den ene skoselgeren bestiller et flylass med sko, for å selge, mens den andre hopper på flyet for å komme seg hjem. De er på to forskjellige planeter når det gjelder handling, og dermed også etterfølgende resultat.

De fleste av oss tenker nok at vi er skoselgeren som så muligheten. Men er vi? Av og til er vi låst i tankene. (Et godt uttrykk sier at vi av og til snubler over en god mulighet og faller, men at vi stort sett er raskt opp igjen, rister den av oss, og løper videre). Neste gang du er i ferd med å si «nei, det der vil aldri fungere», tenk deg om en ekstra gang. Kanskje noe du ikke har forstått?