Back to All Events

Fagfrokost

fagfrokost 15.10_banner.png

Frokostmøte lederutvikling 15. oktober hos Fjeldstad & Partners

Hvordan gjøre sterke fagledere dyktige på å lede mennesker?

Lær hvordan Norconsult utvikler sine ledere med teknisk bakgrunn i mellommenneskelig forståelse

Dyktige fagfolk forfremmes til ledelse, og må forstå mennesker i tillegg til fag. Der fag kan ha to streker under svaret, har mennesker det sjelden, og mange sliter.

Guro Cedell, HR-sjef i Norconsult, forteller hvordan 350 linjeledere i selskapet gjennomgår trening i det mellommenneskelige, og hvorfor Norconsult ser på dette som en investering i fremtidig forretningssuksess.

Fjeldstad & Partners utviklet programmet «forstå deg selv utenfra, og andre innenfra» for Norconsult for å gi de tekniske lederne interesse for og kunnskap om hvordan mennesker fungerer, og nøklene til å få ut energien i de ansatte.

Program:

08.00
Enkel frokost

08.30
Velkommen v/Amund fjeldstad

08.40 - 09.10
Erfaringen ved å utikle ledere med teknisk bakgrunn i det mellommenneskelige, utfordringer og gevinsten i å få det til v/Guro Cedell, HR-sjef, Norconsult

09.15 - 09.45
Hvordan utvikle høyt utdannede tekniske eksperter i det ulne begrepet «forståelse av mennesker»? Hvordan skape nysgjerrighet, interesse - og gi praktisk kunnskap v/Marianne Ryeng, seniorrådgiver Fjeldstad & Partners

09.45 - 10.00
Spørsmål, kommentarer, oppsummering