Lederutvikling

Ledere påvirker ansattes motivasjon og selskapets resultat. Men mange går inn i lederrollen uten særlig opplæring. Spørsmålet er: Hvordan lede og motivere mennesker? 

Målet med lederutvikling i Fjeldstad & Partners er enkelt: Vi skal sette ledere i bedre stand til å lede, og øke ledernes evne til å skape resultater. 

Vårt lederutviklingsprogram består av seks hovedtema: 

1. Kommunikasjon og påvirkning 

2. Salg og relasjoner 

3. Mulighetstenkning 

4. Praktisk ledelse 

5. Endringsledelse – og kommunikasjon 

6. Ny i lederrollen 

Antall tema for lederutvikling velges og utvikles ut ifra kundens behov og kontekst: hvor kommer virksomheten fra, hvor er den – og hvor skal den? På hvilke nivå er lederne på i dag? Vi setter oss derfor grundig inn i selskapet, ledere og ansattes utfordringer gjennom samtaler før vi utformer programmet. 

Dette gir lederne som trenes et program som møter deres behov, og setter dem bedre i stand til å oppnå resultater. Vi kombinerer teori og praksis, og det hele gjøres virkelighetsnært og praktisk. Mellom sesjoner støtter vi kunden gjennom videopresentasjoner og oppgaver.

 
 

 

NOEN AV VÅRE KUNDER