3 tips for ledelse, uansett hvor du er

Det er mye snakk om forskjellen på å lede i Norge og i utlandet, og i min ledergjerning ledet jeg 50/50 i Norge og utenfor, så jeg vet litt om disse forskjellene. Men det forskjeller på å lede på det ene og det andre stedet i Norge også, eller på det ene og det andre stedet i en virksomhet. Et interessant spørsmål er derfor: hva innen ledelse gjelder uansett? Altså, om du er tidlig eller sent i lederkarrieren, om du leder på det ene aller det andre nivået – eller stedet, er det noen fellesnevnere? Her er tre tips.

1. Vær deg selv
Det er fristende å ta på seg en «lederstil» som man tenker er den riktige. Men om den stilen ikke er deg selv, vil den i liten grad gi suksess over tid. Du må være ekte, om ikke mister du lett troverdighet og påvirkning. Og når det er litt tøffere tak er det når du er deg selv du fremstår som trygg og en andre vil ledes av.

2. Spør om du lurer
I tillegg til å være deg selv, vær menneskelig. Ikke fremstill deg selv som allviter, for det er du jo ikke. En leder som tilsynelatende har svar på alt vil før eller siden møte problemer i egne rekker. Det er bedre å innrømme at det er ting du må sjekke og komme tilbake på, ting du selv kan finne utfordrende, og avgjørelser du finner vanskelige. Når du fremstår menneskelig vil du sikre at folkene dine også åpner seg, som gjør at dere har bedre informasjon å ta avgjørelser på.

3. «Forstå politikk, men ikke vær politiker»
Det er politikk i de fleste bedrifter og denne kan det være nyttig å forstå. Men pass deg for å bli fanget av politikken. Blir du for opptatt av å tenke politikk i alt du gjør, vil det gå på bekostning av fremdrift forretningsmessig. Tenk hele tiden: «hvor skal vi», og «hva er da nyttig å gjøre?», mer enn å tenke på hvilke signaler du sender til hvem og hva folk måtte mene om hva du tenker og gjør. Å «snakke til folk mer enn om folk» er en god regel.

 

 
Tommy.png

Tommy har oversikt over alt vi driver med, og kan gi deg råd og veiledning om det du lurer på. 
 
Ring han gjerne på +47 976 40 973 for en hyggelig prat, eller send en mail til tommy@fjeldstadandpartners.no