Takler ikke overgangen til ledelse

Når en god fagperson blir en dårlig leder.

Når fagpersoner blir ledere er det ofte basert på faglige meritter, ikke ledelse. Det er i og for seg ikke noe feil i å bli belønnet for gode faglige prestasjoner. Problemet er bare at god faglig kompetanse ikke er nok for å bli en god leder. Det er ofte en viktig del, men ikke tilstrekkelig. Man trenger også kompetanse i ledelse.

Dette er en klassisk problemstilling i mange norske bedrifter. Gode fagpersoner blir promotert til ledere, men lykkes ikke. Da er ofte konsekvensen at vedkommende forsvinner ut av bedriften. Resultatet er at gode folk forsvinner.

Bakgrunnen for at dette skjer er kompleks. Kanskje har ikke bedriften andre karriereveier oppover enn inn i ledelse. Da blir den eneste måten å stige i gradene å ta steget inn i ledelse. For de som er motivert til å lede og som har eller ønsker å tilegne seg kunnskap om å lede andre mennesker er dette helt topp. For de som helst kun vil drive med sitt fag kan det gå på motivasjonen og prestasjonene løs. En annen grunn for at noen fagpersoner ikke lykkes om ledere kan også være at bedriften ikke har tilstrekkelig opplæring for nye ledere.

Det finnes imidlertid noe som kan bøte på dette. For det første bør bedriften ha alternative karriereveier som er like attraktive som ledelse. Dette kan ta form som f. eks fagledelse uten personalansvar eller ansvar for forretnings/produktutvikling på et virksomhetsområde. Det andre bedriften kan gjøre er å sørge for god opplæring i ledelse. Starter man tidlig vil man også kunne oppdage ledertalentene og ha mulighet til å utvikle de til å bli ledere som lykkes. På den måten kan ledelse kan bli en drivkraft for forretningen. Noe bedriften kan differensiere seg på.

 

Les mer og last ned tekst om hvordan vi i Fjeldstad & Partners gjør lederutvikling for våre kunder:

 
Tommy.png

Tommy har oversikt over alt vi driver med, og kan gi deg råd og veiledning om det du lurer på. 
 
Ring han gjerne på +47 976 40 973 for en hyggelig prat, eller send en mail til tommy@fjeldstadandpartners.no