Velkommen til Frokostmøte Lederutvikling 15.oktober hos Fjeldstad & Partners

Frokostmøte Norconsult Oktober 2019.png

Er du interessert i hvordan du kan gjøre sterke fagledere dyktige på å lede mennesker?
Lær hvordan Norconsult utvikler sine ledere med teknisk bakgrunn i mellommenneskelig forståelse.

Gratis frokostmøte, men bindende påmelding. Evt. avmelding må skje senest 24 timer før. Dukker man ikke opp uten avmelding faktureres 300 kr for mat og administrasjon.

Ta kontakt med Tommy hvis du har noen spørsmål på telefon 976 40 973 eller mail tommy@fjeldstadandpartners.no