5 tegn på at bedriften din trenger hjelp utenfra

Det er ikke alltid man kan fikse alt selv. Spørsmålet er når skal du be om hjelp?


Man vil kanskje tenke at min bedrifts egne problemer står vi best rustet til å løse selv. I mange tilfeller er det riktig. Det er allikevel noen tilfeller hvor det kan være gunstig å få hjelp fra noen utenfra. Ikke fordi de nødvendigvis er så mye klokere enn hodene internt, men rett og slett fordi de kan se utfordringene utenfra. Og fordi de ofte er trent i det. 

Det er vanskelig å vurdere seg selv og egen bedrift på en objektiv måte. Man ser seg blind på problemer og man utforsker kanskje ikke enkelte løsningsalternativer godt nok. Å få inn noen utenfra som kan utfordre status quo, sette ord på utfordringene på en annen måte, og finne løsninger man ikke har vurdert tidligere kan være helt nødvendig. Målet er jo å løse utfordringene og komme styrket ut som bedrift. 

Det er allikevel ikke alltid så lett å se i hvilke situasjoner man bør be om hjelp utenfra. Vår erfaring er følgende 5 situasjoner tegn på at man bør hente inn noen eksternt: 

Tegn 1: Resultatene svikter uten at det er lett å forstå hvorfor. Markedet er ok og produkter og tjenester like gode som konkurrentenes, men resultatene fortsetter å utebli. 

Tegn 2: Stemningen i bedriften/avdelingen er dårlig, uten en klar årsak. 

Tegn 3: Mangel på «one voice» i ledergruppen. Ikke nødvendigvis stor uenighet eller problem med lojalitet, men kommunikasjonen spriker. Ansatte får ikke de samme svarene når de snakker med ulike ledere. 

Tegn 4: De ansatte snakker om at de «ikke informeres», mens ledergruppen opplever at de er gode på å kommunisere og involvere. 

Tegn 5: Virksomheten er i endring, men de ansatte er negative til det som skjer. Ledelsen tenker endringene både er nødvendige og åpenbare, mens ansatte opplever at de ikke forstår hvorfor det er nødvendig å endre på ting.
 

 
Tommy.png

Tommy har oversikt over alt vi driver med, og kan gi deg råd og veiledning om det du lurer på. 
 
Ring han gjerne på +47 976 40 973 for en hyggelig prat, eller send en mail til tommy@fjeldstadandpartners.no