Hvordan «lede» ledere - Er det i det hele tatt mulig?

For HR er dette viktige spørsmål å stille seg. For HRs jobb er på sett og vis å nettopp lede ledere. I hvert fall å påvirke dem.

HR.png

At HR må være businessorientert, bidra til å skape økonomiske resultater osv. er gammelt nytt. Det er åpenbart. Det kanskje ikke så mange har tenkt på er derimot i hvilken posisjon HR egentlig er til å gjøre dette? For å skape resultater må HR nemlig påvirke og styre ledere, gjerne over seg i systemet, i den retningen de mener er best. Det er vanskelig i seg selv.
Har man ledere som kanskje ikke ser på HR som businesskritisk blir det enda vanskeligere.
 

Hva skal man så gjøre? Jo, HR-ledere og HR-folk bør snakke med lederne på en måte som gjør at lederne faktisk lytter. Man må forstå den andre parten, være bevisst og planlegge egen opptreden i møter og ikke la iveren etter å fortelle hvordan ting bør gjøres komme i veien for faktisk endring.
 

Vi synes HR burde være der de viktige beslutningene tas i norske bedrifter. Vi har derfor
satt sammen et seminar som skal hjelpe HR-folk med nettopp dette. Den 21. september arrangerte vi seminaret "Hvordan påvirke ledere? - HR til beslutningsbordet gjennom smart dialog." Det var en dag med teori, diskusjoner og øvelser ved bordene. Med bruk av en lystbetont pedagogikk uten kleine rollespill. Deltakerne fikk opplæring i verktøy man kunne ta med seg og bruke med en gang for å bedre påvirke sine ledere.
 

Vi hadde med oss konserndirektør for personal og organisasjonsutvikling i Hurtigruten,
Marit Finnanger til å innlede. Hurtigruten har vært gjennom store endringer den siste tiden og HR har vært sentrale i å realisere visjonen som disse endringene er bygget på. En god dag med spennende diskusjoner og mange hyggelige folk!

 

Endringskommunikasjon er også viktig for HR, denne artikkelen tar for seg litt rundt tema.