Amund i Ledernytt - Sunt bondevett på jobben!

Sunt bondevett handler om fornuft og balanse. For mye tanker uten handling eller for mye handling uten tanker blir det fort kaos av.

c14b2598_2fdc_L-2.jpg

Det var en god kollega som satte Amund Fjeldstad på sporet av å skrive boken «Sunt bondevett på jobben». Hun så helt klart hvordan han anvendte sine egenskaper fra begge foreldrene, og måten de drev bondegården på hjemme på Ringerike i Norge. Sunt bondevett handler om balanse. For mye tanker uten handling eller for mye handling uten tanker blir det fort kaos av. Som leder er det viktig å stille seg disse spørsmålene:

  • Hva ser vi og hva trenger å bli gjort?

  • Hvordan skal vi gjøre det?

  • Hvem gjør hva?

Vi kompliserer ofte tingene

Amund la også merke til at vi ofte kompliserer tingene. Noen vil ha det til at forretningsverden skal være så tøff. Du må spille det politiske spillet og sørge for å ha de rette forbindelsene. «Dog eats dog», fikk Amund høre av enkelte ledere tidlig i karrieren.

Selv tenkte han at det trenger slett ikke være så uhyggelig. Han inntok en langt mer positiv og vennlig innstilling til forretningsverden og sine relasjoner. Det gjorde at han utvidet sin lederrolle raskt og ble etter hvert utnevnt til PR direktør for Europa i en alder av 35 år.

Uten ledererfaring tok Amund over forretningsansvaret for Norden i verdenskjente Gartner. Tre år senere hadde han skapt de beste resultatene i Europa. Han ledet senere mennesker og salg i Midtøsten, Afrika, Sentral- og Øst Europa, Spania og Portugal, totalt 33 land med en omsetning på rundt 35 millioner dollar. Han ble utnevnt til Årets Leder flere år på rad. Aldri hadde selskapet hatt bedre resultater.

Disse årene som du var mye på reisefot, hva vil du si at de kulturelle erfaringene lærte deg om ledelse og kommunikasjon?

- At mennesker er forbløffende like uansett hvor de kommer fra. Det finnes kulturelle koder, men under dette motiveres mennesker svært likt. Alle liker å bli sett, hørt og forstått. Ledere som ikke bare forstår de ansatte - men som også får de ansatte til å oppleve seg forstått, har allerede et forsprang på andre ledere. Ansatte som opplever seg forstått er lettere å lede og å kommunisere med.