Dette sier noen av våre kunder:


 
Logo1.png

NORCONSULT

"Fjeldstad & Partners har en egen evne til å gjøre det tilsynelatende kompliserte enkelt og konkret. Abstrakte begreper som endringsledelse og rollebevissthet forklares i konkrete holdninger, eksempler og verktøy som lederne våre forstår og bruker i hverdagen.

Hos oss har ledertrening med Fjeldstad & Partners bidratt til mer bevisste ledere som har blitt bedre på «å få med seg folk»."

- Fride Andrea Hærem, Konserndirektør Stab

 
Tine.png

HURTIGRUTEN

"Fjeldstad & Partners bisto Hurtigruten i arbeidet med å skape et nytt verdisett alle ansatte kunne samle seg rundt. De fasiliterte prosessen med stort engasjement for å finne driverne for å nå visjonen i Hurtigrutens nye strategi.

De satte seg godt inn i Hurtigrutens tankesett og forretningsmessige mål.
Dette var avgjørende for å lykkes, og noe av nøkkelen til prosjektets suksess."

- Marit Finnanger, Konserndirektør Personal og Organisasjonsutvikling

 
Finansforbundet.png

NHO


"Vi trengte hjelp til å bedre vise hvordan vi skaper verdi for våre medlemmer. Fjeldstad & Partners satte seg godt inn i vår hverdag og utfordret vår måte å tenke på egen rolle i møte med eksisterende og potensielle medlemmer i NHO."

Harald Sørbo, Kommersiell direktør, Salg og marked

 


ARTNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA


"Amund Fjeldstad innga umiddelbart tillit, forstod våre behov og ga våre medarbeidere trygghet i salgsprosesser."
 

- Sven Iver Steen, Managing Partner

 
Adebe-logo.png


GARTNER

"Amund is simply brilliant in planting mental seeds that develop to new creative
& different thinking on issues you got stuck at."

- Marc Swartjes, Managing Vice President

 
NHO.png


SPAREBANK 1 BV

"Som leder for mange mennesker, både i kundeposisjon og støttefunksjoner,
er min erfaring at det er viktig at man forstår hverandres atferd.

Fjeldstad & Partners gode evne til å sette seg inn i og forstå vårt utgangspunkt og ønske om ny retning, resulterte i et skreddersydd opplæringsprogram."

- Lasse Olsen, Direktør Personmarked