SALGSUTVIKLING

Mange virksomheter opplever økt konkurranse, prispress og endring i kjøpsvaner på kundesiden. Derfor må salgsarbeidet styrkes. Nøkkelen er gjerne å bli dyktigere til å få frem verdien av løsningen (verdisalg) gjennom bedre og mer strukturert relasjonsbygging med kunden. Fokus må flyttes fra egne produkter og løsninger, til kunden og dens verden.


 

LEDERUTVIKLING

Ledere er avgjørende for ansattes motivasjon og utvikling, og bedriftens resultater. Men mange går inn i lederrollen uten særlig opplæring. Spørsmålet er:
Hvordan lede mennesker? 

Målet med lederutvikling i Fjeldstad & Partners er enkelt: Vi skal skape bedre ledere og øke lederens evne til å skape resultater. 

Lederutvikling-ny-juni.png

Bedriftskultur-ny-juni.png

 

ORGANISASJONSKULTUR

En effektiv organisasjons- og bedriftskultur er virksomhetens jordsmonn, fundamentet for gode resultater, arbeidsmiljø og omdømme.

Fjeldstad & Partners både analyserer og implementerer kultur- og endringsprosjekter. Med analyse mener vi å sikre oss forståelsen for hvor bedriften kommer fra og hvor den skal. Med implementering mener vi å skape og gjennomføre endringen.