Organisasjonskultur

En effektiv organisasjons- og bedriftskultur er virksomhetens jordsmonn, fundamentet for gode resultater, arbeidsmiljø og omdømme. 

Fjeldstad & Partners både analyserer og implementerer kultur- og endringsprosjekter. Med analyse mener vi å sikre oss forståelsen for hvor bedriften kommer fra og hvor den skal. Med implementering mener vi å skape og gjennomføre endringen. Det gir våre kunder endring og tiltak som faktisk fungerer. Det er endringsledelse i praksis. 

Utgangspunktet for all utvikling av bedriftskultur er: Hvor skal virksomheten forretningsmessig? Deretter: Hvilke holdninger, prosesser og aktiviteter skal til for å nå målene? Utvikling av organisasjonskultur dreier seg ofte i stor grad om å justere de ansattes holdninger og det psykiske arbeidsmiljøet. Fra produkt- til kundeorientering, fra intern- til eksternfokus, se fremover i stedet for bakover, internkommunikasjon, etc. Det kan også dreie seg om å øke enkelte ferdigheter eller lære nye verktøy for å takle spesifikke utfordringer. For eksempel trening i å gi konkrete tilbakemeldinger. 

Startpunktet er alltid en analyse av nåsituasjonen. Det foregår nesten alltid ved intervjuer, men kan også inkludere kvantitative undersøkelser. Vi er gode til å forstå de virkelige holdningene og hva som skal til for endring. Funn fra analysen samles i en situasjons- og mulighetsanalyse som er grunnlaget for utvikling av tiltak. 

I gjennomføringen bruker vi ofte workshops, 1-1 coaching, fasilitering av arbeidsgrupper, utvikling av gode ambassadører, inspirasjonssamlinger og seminarer. Resultatet er en bedriftskultur som både har bedre trivsel blant de ansatte, som skaper bedre resultater og forholder seg mer effektivt til omgivelsene enn konkurrentene.


 

NOEN AV VÅRE KUNDER