Marit Finnanger  Konserndirektør Personal og Organisasjonsutvikling   

Marit Finnanger
Konserndirektør Personal
og Organisasjonsutvikling

 

 

Referanse - Hurtigruten

 

"Fjeldstad & Partners bisto Hurtigruten i arbeidet med å skape et nytt verdisett alle ansatte kunne samle seg rundt. De fasiliterte prosessen med stort engasjement for å finne driverne for å nå visjonen i Hurtigrutens nye strategi.
De satte seg godt inn i Hurtigrutens tankesett og forretningsmessige mål.
Dette var avgjørende for å lykkes, ognoe av nøkkelen til prosjektets suksess."

UTFORDRING

Hurtigruten hadde satt en ny strategisk retning og fått nye eiere. Målet var bedrede resultater gjennom utvikling av produktet og organisasjonen. Hurtigruten er et tradisjonsrikt selskap med en historie som strekker seg 125 år tilbake i tid. Flere av de ansatte har jobbet i selskapet i mange år, under andre ledelser som har hatt et annet fokus enn det selskapet nå hadde behov for. Vi satte bedriftskultur på kartet og bestemte oss for å skape ett nytt sett med felles verdier som skulle sette retning og som vi alle kunne samles om.

Utfordringen lå i en desentralisert organisasjon med mange ansatte på havet til enhver tid og flere utenlands kontorer. Vi var avhengige av å skape fellesskap på tvers av organisasjonen, mellom sjø og land, og mellom utekontorer og organisasjonen i Norge.


GJENNOMFØRING

Fjeldstad & Partners ledet fasiliteringen av verdikommisjonen hvor ansatte fra alle deler av virksomheten var samlet for å finne driverne organisasjonen trengte for å nå Hurtigrutens nye visjon. Etter at verdiene var utviklet ledet Fjeldstad & Partners en workshop med alle globale ledere, hvor målet var å finne ut hvordan vi skulle leve verdiene og gi dem innhold fremover.


RESULTAT / VERDI

Fjeldstad & Partners hjalp oss å skape et nytt verdisett for å drive frem atferd som skal bidra til å nå forretningsmessige mål. Prosessen besto i å inkludere store deler av Hurtigruten og øke samhold og engasjement rundt de nye verdiene. Hurtigruten har i tiden etter dette hatt sterk vekst og utvikling. Arbeidet med bedriftskultur setter selskapet i posisjon for videre vekst. 

 

Kan vi hjelpe deg med noe lignende?