Harald Sørbo  Kommersiell direktør Salg og marked   

Harald Sørbo
Kommersiell direktør
Salg og marked

 


Referanse - NHO

 

"Vi trengte hjelp til å bedre vise hvordan vi skaper verdi for våre medlemmer. Fjeldstad & Partners satte seg godt inn i vår hverdag og utfordret vår måte å tenke på egen rolle i møte med eksisterende og potensielle medlemmer i NHO."

UTFORDRING

NHO hadde behov for å ufarliggjøre ordet salg og endre forståelse av egen rolle i kundemøter. Dette for å bedre skape verdi for NHOs medlemmer.


GJENNOMFØRING

Fjeldstad & partners utførte en nåsituasjonsanalyse av kundedialog i regionene gjennom intervjuer med ansatte og workshops med regiondirektørene. De bisto med utvikling av en enkel 5-stegs metode for kundeforståelse, kundedialog og verving. Dette ble trenet på via regionale workshops over hele Norge skreddersydd for NHOs regionapparat.


RESULTAT / VERDI

Det fikk oss til å forstå at vår oppgave i kundemøter er ikke å vise powerpointpresentasjoner av oss selv men å være en lyttepost og en nysgjerrig partner som ønsker å forstå. Å sette dette prinsippet inn i en metode for kundedialog har hjulpet oss i å få frem hvordan NHO kan skape verdi for våre medlemmer.

 

Kan vi hjelpe deg med noe lignende?