Fride Andrea Hærem  Konserndirektør Stab   

Fride Andrea Hærem
Konserndirektør Stab

 

Referanse - Norconsult


"Fjeldstad & Partners har en egen evne til å gjøre det tilsynelatende kompliserte enkelt og konkret. Abstrakte begreper som endringsledelse og rollebevissthet forklares i konkrete holdninger, eksempler og verktøy som lederne våre forstår og bruker i hverdagen.
Hos oss har ledertrening med Fjelstad & Partners bidratt til mer bevisste ledere som har blitt bedre på «å få med seg folk»."

UTFORDRING

Norconsult har benyttet Fjeldstad & Partners i lederutvikling de to siste årene. Lederforum er Norconsult sin faste arena for lederutvikling der samtlige av konsernets linjeledere i Skandinavia samles i løpet av ett år i grupper på ca. 20 ledere hver gang.

I løpet av 2016 deltok nærmere 200 ledere på Lederforum. Hvert år velger vi ett tema for Lederforum basert på konsernets strategiske valg samt hva vi får innspill fra lederne om at de ønsker å bli bedre på. De to siste årene har Fjeldstad og Partners bidratt i samtlige Lederforum. I 2016 fokuserte vi på kundedialog og salg som en del av lederrollen, mens i 2017 er temaet rollebevissthet og endringsledelse.


GJENNOMFØRING

Som kunde har vi opplevd at Fjeldstad & Partners har forstått vår organisasjon, vår kultur og våre behov på en veldig god måte. Som rådgivervirksomhet innenfor samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur har våre ledere i hovedsak sin formelle utdannelse knyttet til ingeniør- og arkitekturfag. Fjeldstad & Partners sin evne til å gjøre lederutvikling til noe som er konkret, trenbart og ikke minst morsomt har falt i veldig god jord hos våre ledere.


RESULTAT / VERDI

Vi innhenter evaluering fra samtlige ledere som deltar på Lederforum. På en skala fra 1-6 der 6 er best skårer lederne Lederforum 2016 i snitt til 5.1 både på «hovedinntrykk» og på «nytte i eget arbeid».


 

Kan vi hjelpe deg med noe lignende?