Lasse Olsen Direktør Personmarked

Lasse Olsen
Direktør Personmarked


Referanse - SpareBank 1 BV"Som leder for mange mennesker, både i kundeposisjon og støttefunksjoner,
er min erfaring at det er viktig at man forstår hverandres atferd.

Fjeldstad & Partners gode evne til å sette seg inn i og forstå vårt utgangspunkt og ønske om ny retning, resulterte i et skreddersydd opplæringsprogram."


UTFORDRING

SpareBank 1 BV hadde ny strategi som omhandlet ny måte å jobbe på, og ønske om økt vekst. Det var et behov for å ytterligere profesjonalisere salgsfunksjonen og trene på viktige ferdigheter som spørsmålsstilling og behovsavdekking. Det var et stort ønske om mer pro-aktivitet i salgsapparatet. Både for å øke salg og kundetilfredshet.


GJENNOMFØRING

Fjeldstad & Partners utførte en grundig analyse av salgskulturen i SpareBank 1 BV. Basert på dette laget de et skreddersydd opplæringsopplegg for 120 rådgivere og 30 ledere. Det ble utviklet «grunnøkter» for alle, og «fagøkter» tilpasset den enkeltes rolle og behov. Dette ble gjennomført høsten 2016 gjennom et antall halvdags workshops. Det ble lagt vekt på det praktiske, som rådgiverne kunne bruke i det daglige.


RESULTAT / VERDI

Arbeidet med Fjeldstad & Partners har hjulpet SpareBank 1 BV til å bedre avdekke potensielle og nåværende kunders behov, og til å utføre salgsarbeidet på en mer helhetlig måte på tvers av bankene. Treningen har bidratt til mer pro-aktivitet, og støtter SpareBank 1 BV's strategi.


 

Kan vi hjelpe deg med noe lignende?